Geschiedenis

De bouw van een nieuwe school in IJzendoorn speelde in 1978 een rol bij de wens van de bevolking om een nieuw dorpshuis te stichten. Het bestuur van het toenmalige dorpshuis vroeg eind 1978 aan vertegenwoordigers van diverse verenigingen om een initiatiefgroep op te vormen, met als doel de realisatie van een nieuw dorpshuis. Het oude dorpshuis was eigenlijk niet meer dan een aangepaste nishut die al vanaf 1937 dienst deed, en absoluut niet voldeed aan de eisen van de tijd, vooral niet op het gebied van veiligheid en sanitair.

De eerste vergadering van de initiatiefgroep, bestaande uit 14 personen, was op 30 december 1978. In een eerste gesprek met het gemeentebestuur werd de oude school met de grond toegewezen aan de groep om daar een dorpshuis te verwezenlijken. Echter, na het bekijken van allerlei bouwtechnische aspecten kwam de groep tot de conclusie dat het onmogelijk was om van de oude school een modern dorpshuis te maken. Onze argumenten vonden bijval bij de Technische Dienst van de gemeente, en uiteindelijk vroeg het gemeentebestuur aan de initiatiefgroep om zelf een bouwplan te laten ontwerpen.

Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen werd de initiatiefgroep in 1979 omgezet in een vereniging met Statuten die als ‘vereniging Ons Tehuis’ werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle inwoners en verenigingen van IJzendoorn konden lid worden van deze vereniging. Zo bleef de vereniging verzekerd van de steun van de bevolking. Verder werden allerlei activiteiten opgestart om geld in te zamelen, zoals een actie om renteloze aandelen uit te geven in het houden van een rommelmarkt op 29 september 1979. Sindsdien heeft IJzendoorn een jaarlijkse rommelmarkt!

Na alle denkbare en ondenkbare problemen en na een derde locatie toegewezen te hebben gekregen, werd het dorpshuis op 25 februari 1983 geopend door burgemeester De Raad van de gemeente Echteld. De eigen inbreng van de nieuwe vereniging was ca. 85000,- gulden en zelfwerkzaamheid bij de aankleding en inrichting van het gebouw. Een flink bedrag voor een dorp van destijds nog geen 900 inwoners. De gemeente leverde een subsidie van ca. 4 ton en de bouwgrond. Het resultaat van alle inspanningen mocht er zijn. Met het café-gedeelte met biljart, de grote zaal met podium en de vergaderkamer voor de diverse verenigingsbesturen, heeft het dorpshuis een centrale functie binnen het dorpsleven gekregen. Voor de exploitatie koos het bestuur voor een pachtconstructie. Een horecaondernemer pacht het gebouw met de inventaris en is verantwoordelijk voor het horecagebeuren. Het bestuur van de vereniging blijft eindverantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken en het onderhoud van het gebouw en de inventaris. In 1988 vond er een uitbreiding plaats waarbij de keuken en de vergaderkamer flink werden vergroot. Ook dit was weer een teken dat veel gebruik van gemaakt werd en de behoefte nog steeds toenam. Omdat er in het dorp ook steeds meer behoefte kwam aan een cafetaria, werd in 1999 een deel van de vergaderzaal omgebouwd tot cafetaria, waarbij ook het terras langs de waalbandijk werd uitgebreid. In de zomer van 2002 werd het oorspronkelijke asbestdak met subsidie van de gemeente vervangen door een modern dak met een hoge isolatiewaarde. Daarbij werden tevens de gevels en de goten gerenoveerd zodat ons dorpshuis er weer jaren tegen kan.